Opleiding kwaliteitsfunctionaris

OKF is de brede onafhankelijke kwaliteitsopleiding voor de zorg. Meer info

Ga direct naar:

Meer dan een opleiding

Het streven is om elke deelnemer een flinke sprong voorwaarts te helpen. Aan de Opleiding kwaliteitsfunctionaris ligt een visie ten grondslag waarin drie thema’s centraal staan:

Variaties in kijken, denken en doen

Er wordt een palet van mogelijkheden aangeboden voor het initiëren, implementeren en evalueren van kwaliteitsactiviteiten in een organisatie.

Kiezen om volgens of met de regels te spelen

De deelnemer wordt in staat gesteld om op basis van zijn of haar eigen ambities en eigen context keuzes te maken om effectief te handelen.

Liefde voor het kwaliteitsvak

Naast het leren van collega-deelnemers voorziet de opleiding in een individueel leertraject, dat resulteert in het persoonlijk kleur bekennen in het vak van kwaliteitsmanagement.

Use it or loose it. Teveel zorg is vaak erger dan te weinig zorg. Eigen regie telt!

Hans Becker

Docenten en deelnemers

Om de continuïteit van het leerproces te bevorderen, is er sprake van permanente intensieve begeleiding door twee kerndocenten: Monica Haimé en Mona van de Steeg. Specifieke onderdelen van de opleiding worden verzorgd door aansprekende gastdocenten die in de kwaliteitsmanagementpraktijk bij grote zorginstellingen, universiteiten en het bedrijfsleven hun sporen hebben verdiend. Ook ex-deelnemers komen soms jaren later terug in de opleiding om hun ontwikkeling en praktijkervaringen te delen.

Events

Hieronder vindt u een overzicht van aankomende bijeenkomsten.

 • Bijeenkomst Wouter Hart en Ronnie van Diemen 2018
  Woudenbergseweg 54 - 3707 HX Zeist
  Kosten € 195,- euro p.p.
  Graag nodigen wij oud-OKFers en hun introducé uit om samen met ons (de huidige OKF-ers) deel te nemen aan een bijeenkomst waarin Wouter Hart en Ronnie van Diemen hun gedachtengoed met ons delen. Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. In ‘Anders Vasthouden’ beschrijft Wouter Hart in vervolg op ‘Verdraaide organisaties’ negen sleutels die handvatten bieden bij het leren sturen vanuit de bedoeling, het vergroten van eigenaarschap en het vormgeven van ondersteunende systemen. Met passie en overtuigingskracht zet Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal IGJ i.o. zich in voor de continue verbetering van zorg. Dat doet zij vanuit twee levensmotto’s die leidend zijn in haar denken en handelen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’ omdat een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur een voorwaarde is voor voortdurende verbetering van de zorg. Het belang daarvan is duidelijk, want iedereen wil ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt'. Vanuit de OKF willen we graag de verbinding maken tussen het anders vasthouden en het werken aan een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur om zorg te leveren die deugd en deugd doet (Harry Kunneman).
 • Terugkomdag leergang 2017
  Kosten € 0
  De opleiding stimuleert de deelnemers om hun keuzes mede te laten bepalen door hun persoonlijke inspiratie, voldoening, plezier en uitdaging in het werk. Aan het einde van de opleiding wordt de deelnemer uitdrukkelijk uitgenodigd om gegeven de vele mogelijkheden in het kwaliteitsvak kleur te bekennen.
  12:30 - 16:30 Ambities: kleur bekennen
  Wensen voor de toekomst